CANADIAN PREMIERE

Saturday, September 3, 8:30pm @ Ashkenaz

TICKETS

We Keep Coming Back [PL]


Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na dyskusję oraz na towarzyszące panele dyskusyjne.


WE KEEP COMING BACK [EN]

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. Please join us for discussion panels as well.

8

Dni | Days

W trzech miastach: Szczecin (24-25 czerwca) , Kraków (30 czerwca-3 lipca) & Warszawa (7 lipca)
Two cities: Szczecin (June 24-25), Kraków (June 30-July 3) & Warsaw (July 7)

18

Wydarzeń | Events

6 spektakli, 2 panele dyskusyjne, 3 prezentacje komiksu, 6 pogadanek po spektaklu
6 performances, 2 discussion panels, 3 comic presentations, 6 talk-backs

2

Projekty | Projects

Spektakl: We Keep Coming Back oraz Komiks: Motherland
Performance: We Keep Coming Back and Graphic Novel: Motherland

WYDARZENIA/EVENTS


23/06
19:00
Motherland (Premiera Komiksu/Comic Launch)
Jonathan Rotsztain, Michael Rubenfeld, Artur Wabik
Venue: Trafostacja Sztuki
(Świętego Ducha 4, Szczecin)
Komiks Motherland – autobiograficzna historia na temat współczesnych polsko-żydowskich relacji oraz sposobów radzenia sobie z odziedziczoną traumą. Autorzy: Michael Rubenfeld (tekst) i Jonathan Rotsztain (ilustracje) – obaj Kanadyjczycy, wnukowie polskich Żydów – powiedzą, dlaczego wolą dziś widzieć Polskę nie tylko jako miejsce Zagłady, ale także jako przestrzeń do dialogu i miejsce dla odradzającej się społeczności żydowskiej. Autorzy zaprezentują także 20-stronicowe preview komiksu. Wydarzenie poprowadzi Artur Wabik (Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe). //
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Kanady w Warszawie. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszą publikację umożliwiło hojne wsparcie ze strony Asylum Arts, ROI Community, Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Dziękujemy także naszym partnerom: Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Fundacji Nadaye i społeczności Beit Kraków.

Written by Michael Rubenfeld and illustrated by Jonathan Rotsztain (both Canadians and grandchildren of Polish Holocaust survivors) Motherland is an autobiographical narrative exploring a relationship to contemporary Poland and to inherited trauma. During the comic launch, the authors will discuss why they choose to advocate for a contemporary Jewish discourse based on healing and seeing Poland as not just the site of past horror but a space for contemporary forgiveness and understanding, as well as a positive setting for the future of Judaism. The event will feature a live reading of the fragments and an 20-page preview of the comic. The event will be led by Artur Wabik (Krakow Comic Arts Association).
Honary patronage over the event: Canadian Embassy in Poland. The project has been created thanks to the support of the Ministry of Foreign Affairs. This work was made possible with the generous support of Asylum Arts, the ROI Community, the Charles and Lynn Schusterman Family Foundation and the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto. We also want to thank our partners: The Trafo Center for Contemporary Arts in Szczecin, Nadaye Foundation and the Beit Krakow community.
24.06.2016 (Piątek // Friday)
17.00-19.00
WE KEEP COMING BACK workshop showing
Selfconscious Theatre (CA/PL) - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Kana
(Plac św. Piotra i Pawła 4/5, Szczecin)
Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na dyskusję oraz na towarzyszące panele dyskusyjne.
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. Please join us for discussion panels as well.
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw. Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na dyskusję oraz na towarzyszące panele dyskusyjne.
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. Please join us for discussion panels as well.
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
25/06/2016 (Sobota//Saturday)
20.00 - 22.00
WE KEEP COMING BACK workshop showing
Selfconscious Theatre (PL/CA) - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Kana
(Plac św. Piotra i Pawła 4/5, Szczecin)
Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na dyskusję oraz na towarzyszące panele dyskusyjne.
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. Please join us for discussion panels as well.
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
30.06.2016 (Premiera //Opening Night & Reception)
18.00
WE KEEP COMING BACK (World Premiere)
Selfconscious Theatre (CA/PL) - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów
(Krakowska 13, Kraków)
Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z twórcami i poczęstunek.
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. Join us for a conversation and reception after the performance.
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
01.07.2016 (Piątek//Friday)
18.00
WE KEEP COMING BACK
Selfconscious Theatre (PL/CA) - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów
(Krakowska 13, Kraków)
Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na krótką rozmowę z twórcami (20 min, opcjonalnie).
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. After the show we invite you to stay for a short talk-back (20 minutes, optional).
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
02.07.2017 (Sobota//Saturday)
13.00
Motherland (Premiera Komiksu/Comic Launch)
Jonathan Rotsztain, Michael Rubenfeld, Artur Wabik - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów
(Krakowska 13, Kraków)
Komiks Motherland – autobiograficzna historia na temat współczesnych polsko-żydowskich relacji oraz sposobów radzenia sobie z odziedziczoną traumą. Autorzy: Michael Rubenfeld (tekst) i Jonathan Rotsztain (ilustracje) – obaj Kanadyjczycy, wnukowie polskich Żydów – powiedzą, dlaczego wolą dziś widzieć Polskę nie tylko jako miejsce Zagłady, ale także jako przestrzeń do dialogu i miejsce dla odradzającej się społeczności żydowskiej. Autorzy zaprezentują także 20-stronicowe preview komiksu. Wydarzenie poprowadzi Artur Wabik (Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe). //
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Kanady w Warszawie. Projekt powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce. Niniejszą publikację umożliwiło hojne wsparcie ze strony Asylum Arts, ROI Community, Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Dziękujemy także naszym partnerom: Teatrowi Bez Rzędów w Krakowie, Fundacji Nadaye i społeczności Beit Kraków.

Written by Michael Rubenfeld and illustrated by Jonathan Rotsztain (both Canadians and grandchildren of Polish Holocaust survivors) Motherland is an autobiographical narrative exploring a relationship to contemporary Poland and to inherited trauma. During the comic launch, the authors will discuss why they choose to advocate for a contemporary Jewish discourse based on healing and seeing Poland as not just the site of past horror but a space for contemporary forgiveness and understanding, as well as a positive setting for the future of Judaism. The event will feature a live reading of the fragments and an 20-page preview of the comic. The event will be led by Artur Wabik (Krakow Comic Arts Association).
Honary patronage over the event: Canadian Embassy in Poland. The project has been created thanks to the support of the Ministry of Foreign Affairs. This work was made possible with the generous support of Asylum Arts, the ROI Community, the Charles and Lynn Schusterman Family Foundation and the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto. We also want to thank our partners: Teatr Bez Rzędów in Krakow, Nadaye Foundation and the Beit Krakow community.
15.30
WE KEEP COMING BACK
Selfconscious Theatre (CA/PL) - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów, Kraków
Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na dyskusje panelową z twórcami pt. "Dlaczego wciąż powracamy do Polski."
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. After the show we invite you to stay for a panel discussion with the cast entitled "Why do We Keep Coming Back to Poland."
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
17.00
WHY DO WE KEEP COMING BACK TO POLAND (dyskusja panelowa/panel discussion)
Sue Balint, Mary Berchard, Erika Batdorf, Katka Reszke, Michael Rubenfeld - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów, Kraków
Międzynarodowa produkcja teatralna We Keep Coming Back – światowa premiera podczas 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Katka Reszke i inni twórcy spektaklu będą rozmawiać o tym dlaczego Polska ponownie staje się tak istotnym centrum judaizmu dla Żydów w Polsce i poza krajem. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji o bardzo różnych formach doświadczania dziedzictwa polsko-żydowskiego.
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

We Keep Coming Back, an international theatre production deconstructing Polish-Jewish narratives, premieres during this year’s Jewish Culture Festival in Krakow. Katka Reszke will be joined by a panel of guests to talk about why Poland has become such an important centre for contemporary Judaism for Jews living both inside, and outside, of Poland. Please join us for a conversation about the diverse ways of experiencing and representing Polish Jewish heritage.
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL).

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
03.07.2016 (Niedziela//Sunday)
15.00
WE KEEP COMING BACK
Selfconscious Theatre (CA/PL) - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów
(Krakowska 13, Kraków)
Matka i syn, potomkowie ocalałych z Holokaustu, podejmują decyzję wspólnej podróży do Polski. Chcą odbudować rodzinną więź i odnaleźć utracone wątki polskiej tożsamości. Nie wiedzą jeszcze, że odnajdą w Polsce odradzającą się społeczność żydowską i poznają Polaków, którzy tak samo jak oni poszukują utraconych wątków tożsamości, wracając do swoich żydowskich korzeni. Na styku obydwu narracji rodzi się nowa historia. We Keep Coming Back – przedstawienie mutlimedialne, w którym artyści (matka Mary, syn Michael i ich przewodniczka Katka) grają samych siebie. Po spektaklu zapraszamy na krótką rozmowę z twórcami (20 min, opcjonalnie).
Międzynarodowa produkcja teatralna
Twórcy: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley oraz Katka Reszke i Mary Berchard
Reżyseria: Sarah Garton Stanley
Reżyseria w Polsce: Erika Batdorf
Obsada: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenografia: Trevor Schwellnus
Dźwięk: Lyon Smith & Nick di Gaetano
Produkcja: Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Materiał dokumentalny: Katka Reszke
Oprawa graficzna: Magda Rubenfeld Koralewska
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

A mother and son, both descendants of Polish Holocaust survivors, decide to return to Poland in the hopes of finding their lost identity, and using their quest as a way to reconnect with each other. The plot, however, takes an unexpected turn when Michael and Mary discover a vibrant contemporary world of Jewish life in Poland. Unbeknownst to them, their journey will reveal a parallel narrative among Poles seeking a reconnection with lost Jewish identities. A new and unexpected story is born. We Keep Coming Back is performed by real-life mother and son, Mary Berchard and Michael Rubenfeld, as well as Katka Reszke, author of “Return of the Jew”. It is presented in a media rich environment, incorporating video footage, archival material, and music. Each performance will be followed by a short talk-back with the audience. After the show we invite you to stay for a short talk-back (20 minutes, optional).
International theatre production
Co-created by: Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley with Katka Reszke and Mary Berchard
Directed by: Sarah Garton Stanley
Associate direction by: Erika Batdorf
Performed by: Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld
Scenography by: Trevor Schwellnus
Sound Design by: Lyon Smith
Associate Sound Designer: Nick di Gaetano
Produced by: : Sue Balint, Magda Rubenfeld Koralewska, Paweł Wojtalewski
Documentary Video Work by: Katka Reszke
Graphic design: Magda Rubenfeld Koralewska
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
17.00
THE MAKING OF WE KEEP COMING BACK (dyskusja panelowa//panel discussion)
Sue Balint, Erika Batdorf, Mary Berchard, Katka Reszke, Michael Rubenfeld - English/Polish with live translation
Venue: Teatr Bez Rzędów, Kraków
Twórcy produkcji teatralnej We Keep Coming Back (światowa premiera podczas 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie) – opowiedzą o kulisach realizacji spektaklu: od pierwszego pomysłu, poprzez serie intensywnych improwizacji, po multimedialne przedstawienie, do którego owe improwizacje doprowadziły. Artyści odniosą się także do takich zagadnień jak hierarchie traumy i ocalenia, jak znaczenie, jakie może nieść ze sobą filiżanka herbaty, oraz do każdego pytania, jakie padnie ze strony naszej publiczności.
Organizatorzy: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL)

Projekt powstał dzięki wsparciu: Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, Teatru Kana (Szczecin), Consulatu Generalnego RP w Toronto, Instytutu Kulury Polskiej w Nowym Jorku, LOGTV, Ltd.
Honorowy patronat: Ambasada Kanady w Warszawie.

The creators of WE KEEP COMING BACK will share stories about the making of this complex performance work: from its conception, through jazz-like improvisations, to the media-rich production they yielded. The crew will address issues such as hierarchies of trauma and survival, the importance of accepting a cup of tea, as well as any matter – big or small – that our audiences may wish to explore further.
Presented by: Selfconscious Theatre (CA), Nadaye Foundation (PL), Beit Krakow (PL) and the Suck and Blow Collective (CA/PL).

The team gratefully acknowledges the support of: The Ministry of Foreign Affairs in Poland, The Collaborations at Canada’s National Arts Centre English Theatre, The Canada Council for the Arts, The Ontario Arts Council, Kana Theatre, Consulate General of the Republic of Poland in Toronto, The Polish Culture Institute in New York, LOGTV, Ltd. Honoary patronage: The Canadian Embassy in Warsaw.
09/07
17:00
Motherland (Promocja komisku/Comic promo)
Jonathan Rotsztain, Michael Rubenfeld
Venue: pin Ukryj mapę Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki ( Lubelska12, 24-120 Kazimierz Dolny)
Komiks Motherland – autobiograficzna historia na temat współczesnych polsko-żydowskich relacji oraz sposobów radzenia sobie z odziedziczoną traumą. Autorzy: Michael Rubenfeld (tekst) i Jonathan Rotsztain (ilustracje) – obaj Kanadyjczycy, wnukowie polskich Żydów – powiedzą, dlaczego wolą dziś widzieć Polskę nie tylko jako miejsce Zagłady, ale także jako przestrzeń do dialogu i miejsce dla odradzającej się społeczności żydowskiej. Autorzy zaprezentują także 20-stronicowe preview komiksu. //
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Kanady w Warszawie. Projekt powstał dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce. Niniejszą publikację umożliwiło hojne wsparcie ze strony Asylum Arts, ROI Community, Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Dziękujemy także naszym partnerom: Festiwalowi Kazimiernikejszyn, Knajpie Artystycznej, Fundacji Nadaye i społeczności Beit Kraków.

Written by Michael Rubenfeld and illustrated by Jonathan Rotsztain (both Canadians and grandchildren of Polish Holocaust survivors) Motherland is an autobiographical narrative exploring a relationship to contemporary Poland and to inherited trauma. During the comic launch, the authors will discuss why they choose to advocate for a contemporary Jewish discourse based on healing and seeing Poland as not just the site of past horror but a space for contemporary forgiveness and understanding, as well as a positive setting for the future of Judaism. The event will feature a live reading of the fragments and an 20-page preview of the comic
Honary patronage over the event: Canadian Embassy in Poland. The project has been created thanks to the support of the Ministry of Foreign Affairs. This work was made possible with the generous support of Asylum Arts, the ROI Community, the Charles and Lynn Schusterman Family Foundation and the Consulate General of the Republic of Poland in Toronto. We also want to thank our partners: Kazimiernikejszyn Festival, Knajpa Artystyczna, Nadaye Foundation and the Beit Krakow community.

Twórcy WKCB/WKCB Creative Team


Przedstawiamy zespół twórców spektaklu // These are the people who make up the show

 • Selfconscious

  Kanadyjski kolektyw teatralny
  Canadian Theatre Company

  Sarah Garton Stanley

  Reżyseria/Współtwórca
  Direction/Co-creation

  Michael Rubenfeld

  Współtwórca/Aktor
  Co-creator/Performer

 • Mary Berchard

  Aktor/Performer

  Katka Reszke

  Aktor/Performer

  Sue Balint

  Produkcja/Producer

 • Erika Batdorf

  Reżyseria/Associate Direction

  Trevor Schwellnus

  Scenography/Scenografia

  Lyon Smith

  Oprawa dzwiękowa/Sound Design

Selfconscious
Kanadyjski kolektyw teatralny
Canadian Theatre Company
Selfconscious is a performance company that is led by and houses work created by Michael Rubenfeld and Sarah Garton Stanley. We beleive that the theatre is a place for researching the beautiful struggle of reality. Established in 2008, Selfconscious creates work that revolves around our own experiences. Literally. We are the protagonists and our personal stories are the entry point into exploring the inter-connectivity of narrative. Through the very specific, sincere, rigorous and imaginative telling of our own stories, we believe we can help lead ourselves and subsequently our audiences towards new insights and transformational possibilities. We are also very interested in the line between fiction and reality, which often finds us working with non-traditional performers who help us blur these lines. Keeping it real, since 2008.
Sarah Garton Stanley
Reżyseria/Współtwórca
Direction/Co-creation
Sarah has been making work with Michael Rubenfeld since 2009. We Keep Coming Back is dedicated to the memory and teachings of Judith Snow and to Sarah's childhood neighbours who welcomed her into a whole other world of ritual and life, and to this company for doing the same.
Michael Rubenfeld
Współtwórca/Aktor
Co-creator/Performer
I've been making work with Sarah Garton Stanley since 2009. Together as Selfconscious, we've created "The Book of Judith", "The Failure Show", and our first show with my mother, "mothermothermother...". "We Keep Coming Back" is our 4th show, and has completely transformed my life. I now life part-time in Poland with my wife, Magda, and our dog Moses. I also proudly identify as a Polish-Jew. I dedicate this show to all the family I never knew, and my family who survived the war and have given me the gift of existence.

Współpracuję z Sarą Garton Stanley od roku 2009. Wspólnie jako Selfconscious stworzyliśmy spektakle "The Book of Judith", "The Failure Show" oraz pierwszy spektakl z moją matką pt. "mothermothermother...". "We Keep Coming Back" to nasz czwarty wspólny spektakl, który kompletnie zmienił moje życie. Mieszkam teraz część roku w Polsce, z moją żoną Magdą i psem Mojżeszem. Jestem także dumny z faktu iż jestem polskim żydem. Dedykuję ten spektakl pamięci wszystkich członków mojej rodziny, których nigdy nie poznałem, a także tym którzy przeżyli i dali mi dar mojej egzystencji.
Mary Berchard
Aktor/Performer
I am the first born daughter of two Holocaust survivors. My three siblings and I grew up hearing horror stories about the holocaust on a regular basis, primarily from our mother. Dad never talked about his experiences other than to say he joined the partisans after jumping a train en route to Treblinka. Mother survived Auschwitz and lost her entire family. The stories at home were about the dangers of Poland and it was a place to never visit. Michael’s desire to go to Poland with me to learn of our heritage and to explore our emotional connection to the holocaust and how it may or may not have been instrumental in our own personal conflicts was extremely frightening but I put my trust in my son and we found that we had much to learn about ourselves, each other and our relationship to Poland. I will be forever grateful to Michael for being steadfast and helping us both understand our Polish roots.

Jestem pierwszą córką moich rodziców, którzy ocaleli z Holokaustu. Wraz z trojgiem rodzeństwa dorastaliśmy słysząc straszne historie o zagładzie, szczególnie od mamy. Tata raczej milczał o swoich doświadczeniach, wiedzieliśmy tylko że wyskoczył z pociągu jadącego do Treblinki a potem walczył w oddziale partyzanckim w lubelskiem. Moja mama ocalała z Auschwitz jako jedyna z całej rodziny. Słyszeliśmy o tym, że Polska jest niebezpieczna i nie wolno tam nigdy jechać. Pragnienie Michaela aby przyjechać do Polski, poznać nasze dziedzictwo i lepiej zrozumieć widmo holokaustu w naszym życiu oraz to jaki ma ono wpływ na naszą relację było dla mnie przerażające, ale zaufałam synowi i odkryłam że możemy się bardzo dużo dowiedzieć o nas samych, sobie nawzajem oraz naszej relacji z Polską. Zawsze będę wdzięczna Michaelowi za jego upór w dążeniu do zrozumienia naszych polskich korzeni.
Katka Reszke
Aktor/Performer
Katka Reszke jest urodzoną w Polsce i mieszkającą w Stanach Zjednoczych pisarką, dokumentalistką, fotografką, badaczką tożsamości żydowskich i teraz także – chcąc nie chcąc – performerką. Katka jest autorką książki “Powrót Żyda” i scenariusza do filmu “Karski i władcy ludzkości”. “We Keep Coming Back” (“Wciąż powracamy”) to jej pierwsza przygoda z teatrem. www.katkareszke.com Katka Reszke is a Polish-born, U.S.-based writer, filmmaker, photographer, researcher in Jewish identities, and now also a reluctant performer. She is the author of “Return of the Jew” and the screenwriter of “Karski & The Lords of Humanity”. “We Keep Coming Back” is her first experience in live theater. www.katkareszke.com    
Sue Balint
Produkcja/Producer
Sue is an independent arts manager of Hungarian and pre-Confederate Newfoundland heritage, who currently collaborates with Aluna Theatre, Selfconscious Theatre and the Red Line Collective. She will travel to Poland with the team next month for the premiere production of We Keep Coming Back. It will be her second visit to Poland.
Erika Batdorf
Reżyseria/Associate Direction
Erika Batdorf has been performing, directing, choreographing, animating art openings and creating award winning performance work since 1983. Her work has appeared in Canada, France, Germany, Finland, Denmark, Switzerland, Korea, Indonesia, Georgia and 14 US states in such places as the Smithsonian Institute, The Fine Arts Museums of San Francisco, Harvard University, Movement Theatre Festivals in NY, Philadelphia and New Hampshire, the Boston Center for the Arts and many New York City and Toronto venues including Luminato. She has had 4 Dora nominations and two shows she created/directed made the top 10 theatrical productions of the year in NOW Magazine in Toronto (2006 and 2010). Last year she performed SOS! The Smell of the Soul, with musical duo Arwinda in Tblisi, Munich and Jakarta and this past October here in Toronto. She released an album, Inhale, and did several concerts with Lisa Schamberger in Munich spring 2015 and performed her latest performance/installation in development Burnish in the 56 th Venice Biennale and at The Theatre Centre, which will be seen there again this summer (2016). She choreographed the award wining The Living by Colleen Wagner summer 2015for Summerworks, directed by Ines Buchli. She has been working as dramaturg with Lua Shayenne’s dance company on their latest piece, Hybrid.
Trevor Schwellnus
Scenography/Scenografia
Trevor Schwellnus has designed sets, lighting, and video with Independent companies in Toronto since 2000, winning 5 Dora Awards. He is Artistic Producer of Aluna Theatre, where he directed / designed What I learned from a decade of fear, Nohayquiensepa, and others; and produces the RUTAS International Festival of Performance for Human Rights.
Lyon Smith
Oprawa dzwiękowa/Sound Design
Lyon is Toronto based multi disciplinary artist that creates work primarily as a sound designer, actor and photographer. Recent Select Sound Credits: What I Learned from a Decade of Fear for Aluna thetare, Venus in Fur, Macbeth, Julius Caesar Comedy of Errors and Taming of the Shrew for Canadian Stage, Of a Monstrous Child for Ecco Homo/ Buddies in Bad Times, the Final Savage Land for sore for punching you, Proud for the GCTC, [de]coherence for Vazri Dance Projects, This is a Costume Drama for the Deitch Group/World Stage, Morro and Jasp 9 to 5 for the Factory theatre, Mary’s Wedding for the Blyth Festival, Elle for Theatre Passe Murielle and Venus’ Daughter for Obsidian Theatre. He has received a Dora award and multiple nominations for his sound work

TICKETS


  • 24/06

  • WKCB Szczecin

   • 75 min
   • Ang/Pl z tłumaczeniem na żywo
   • Eng/Pol with live translation
   • po spektaklu dyskusja z twórcami
   • post-show talk-back
   • Teatr Kana, Szczecin
   • Plac św. Piotra i Pawła 4/5
   • 0 PLN (wejściówka)
    
  • REZERWUJ/BOOK
  • 25/06

  • WKCB Szczecin

   • 75 min
   • Ang/Pl z tłumaczeniem na żywo
   • Eng/Pol with live translation
   • po spektaklu dyskusja z twórcami
   • post-show talk-back
   • Teatr Kana, Szczecin
   • Plac św. Piotra i Pawła 4/5
   • 0 PLN (wejściówka)
    
  • REZERWUJ/BOOK
  • 02/07

  • WKCB Kraków

   • 75 min
   • Angielski/Polski z tłumaczeniem na żywo
   • English/Polish with live translation
   • po spektaklu dyskusja z twórcami
   • post-show talk-back
   • Teatr Bez Rzędów
   • Krakowska 13, 31-062 Kraków
   • 35 pln
  • REZERWUJ/BOOK
  • 01/07

  • WKCB Kraków

   • 75 min
   • Angielski/Polski z tłumaczeniem na żywo
   • English/Polish with live translation
   • po spektaklu dyskusja z twórcami
   • post-show talk-back
   • Teatr Bez Rzędów
   • Krakowska 13, 31-062 Kraków
   • 35 pln
  • REZERWUJ/BOOK
  • 30/06

  • WKCB Kraków

   • 75 min
   • Angielski/Polski z tłumaczeniem na żywo
   • English/Polish with live translation
   • po spektaklu dyskusja z twórcami
   • post-show talk-back
   • Teatr Bez Rzędów
   • Krakowska 13, 31-062 Kraków
   • 35 pln
  • REZERWUJ/BOOK
  • 03/07

  • WKCB Kraków

   • 75 min
   • Angielski/Polski z tłumaczeniem na żywo
   • English/Polish with live translation
   • po spektaklu dyskusja z twórcami
   • post-show talk-back
   • Teatr Bez Rzędów
   • Krakowska 13, 31-062 Kraków
   • 35 pln
  • REZERWUJ/BOOK


Tickets
admin| Newsy

Read More
“Motherland” release!
admin| Newsy

We are excited to announce that today the Motherland comic preview has come out of the printing press. We are thrilled to present to you the first snapshots.

Mamy przyjemność poinformować, że właśnie otrzymaliśmy angielską wersja zajawki komiksu Motherland. Niniejszym prezentujemy pierwsze zdjęcia.

Read More
Workshop Toronto
admin| Newsy

Trwają właśnie ostatnie prace nad spektaklem w Toronto. 7-dniowy development workshop zakończy się prezentacją spektaklu dla zaproszonych gości, połączony z dyskusją. A potem już Polska premiera!

The 7-day development workshop is just in progress in Toronto. The process will conclude with a workshop presentation of the final version of the show for select audience, before it's world premiere in Poland in 6 weeks.

Read More

Contact


Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania
Feel free to email/call us with any questions

Tel/Phone

+48 507 609 229
+48 791 601 031

Email

fundacja.nadaye@gmail.com